cornwall

CORNWALL [có:nuol], pen. în SV Marii Britanii, scăldată de Marea Mînecii și Cnalul Bristol. Lungime: c. 150 km; lățime max.: 72 km. Relief muntos granitic (621 m alt.vf. High Willhays) și țărmuri dantelate. Oraș pr.: Plymouth. Expl. de cositor, cupru, argint, zinc, plumb, mangan, bismut, arsen, caolin. Creșterea animalelor. Pescuit. Turism.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *