Categorii
Mic dicționar mitologic greco-roman pub-1969

abanul

Abanul = Abaeus.

Categorii
Mic dicționar mitologic greco-roman pub-1969

abantiadul

Abantiadul = Abantiades.

Categorii
Mic dicționar mitologic greco-roman pub-1969

abantiades

Abantiades, patronimic purtat de urmașii lui Abas, mai ales de Acrisius și de Perseus.

Categorii
Mic dicționar mitologic greco-roman pub-1969

abaeus

Abaeus, denumire purtată de zeul Apollo, care avea un templu și un oracol la Abae, în Phocis.