aicurgebaleledupă

a-i curge balele după expr. a dori, a pofti, a râvni.