Categorii
Dicționaru limbii românești pub-1939

bîtlan

bîtlán m. (rudă cu bg. batlan, pelican. Cp. și cu ung. batla, becață).
Dun. Stîrc, ceapîr, o pasăre băltăreață de mărimea și forma berzeĭ și cocoruluĭ și cu penele cenușiĭ (árdea cinérea) saŭ roșiatice (árdea purpúrea) saŭ albă și mult mai mică (
árdea garzetta). După zboru eĭ, pescariĭ prevăd furtuna. – La Cant. botlan.

Categorii
Dicționarul etimologic român pub-1958-1966

bîtlan

bîtlán (bîtláni), s. m.1. Stîrc cenușiu (Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardea garzetta). – 2. (Rar) Specie de rață sălbatică (Anas querquedula). Bg. batlan (DAR) sau mag. batla (Cihac). Pare foarte incertă ipoteza lui Philippide, 150, care se gîndește la *băltan, der. de la baltă.