cristalografie

CRISTALOGRAFÍE (‹ fr. {i}; {s} gr. krystallos „cristal” + graphe „descriere”) s. f. Știință auxiliară a mineralogiei care se ocupă cu studiul cristalelor. ◊ C. fizică, studiază proprietățile fizice ale cristalelor, dependența lor de structura atomo-cristalină și modificarea acestora sub acțiunea factorilor externi. ◊ C. chimică, studiază dependența dintre structura cristalină a unei substanțe și proprietățile ei chimice. ◊ C. optică, studiază efectele caracteristice apărute la propagarea luminii în cristale (birefringența, polarizarea luminii).