cromomer

CROMOMÉR (‹ {s} cromo- + gr. meros „parte”) s. m. 1. ANAT.) Zonă centrală a trombocitului, alcătuită din granule roșii-violacee. 2. (GENET.) Fiecare dintre granulele de cromatină existente pe cromoneme, în număr de c. 2.000, ale căror dimensiuni și poziții sînt caracteristice fiecărui cromozom; la nivelul lor spirala formată de cromofibrile este cea mai strînsă. Sin. idiomeră.