crucea

CRUCEA, com. în jud. Constanța; 3.523 loc. (1991). 2. Com. în jud. Suceava, pe Bistrița; 2.583 loc. (1991). Expl. de min. complexe.