cuantor

CUÁNTOR s. m. (LOG.) Operator logic, redat printr-un simbol, ce indică măsura în care este considerată o mulțime de obiecte din domeniul de definiție al variabilei logice. Principalii c. sînt: c. universal, redat prin cuvinte ca: „toți”, „orice”, „nici unul” etc., iar simbolic prin (∀); c. existențial, redat prin cuvinte ca: „unii”, „există cel puțin un...” etc., iar simbolic prin (∃).