cu tonții

cu tonții / toantele expr. (glum.) cu toții / toatele.