Categorii
Dicționar enciclopedic pub-1993-2009

maine de biran

MAINE DE BIRAN [men də birã], François Pierre Gontier (1766-1824), filozof francez. A formulat o filozofie a voinței prin care a propus un program de afirmare a reflexivității: eul nu mai este efectul acțiunii obiectelor, ci condiția sub care se constituie experiența exterioară cu acestea („Memoriu asupra obișnuinței”, „Memoriu asupra descompunerii gândirii”, „Memoriu asupra apercepției nemijlocite”, „Eseu asupra fundamentelor psihologiei”). Ultimele scrieri sunt dominate de filozofia religiei.

Categorii
Dicționar enciclopedic pub-1993-2009

maine

MAINE 1. [men] Provincie istorică în NV Franței, străbătută de Loara. Oraș pr.: Le Mans. Cereale. Pomicultură (meri). Creșterea intensivă a animalelor (bovine, porcine). 2. [mein] Golf al Oc. Atlantic, pe țărmul Americii de Nord (S.U.A. și Canada), mărginit de pen. Noua Scoție (la NNE) și capul Cod (la SSV). În partea de N, în G. Fundy, mareele ating înălțimea medie de 16,3 m (cea mai mare de pe Pământ). Porturi pr.: Boston, Portland (S.U.A.), Saint John (Canada). 3. [mein] Stat în NE S.U.A.; 85,8 mii km2; 1,2 mil. loc. (1995). Centrul ad-tiv: Augusta. Expl. forestiere. Ind. pielăriei, a încălțămintei, celulozei, hârtiei și alim. Cartofi, cereale. Pomicultură. Creșterea intensivă a bovinelor. Avicultură. Pescuit. Zonă turistică.

Categorii
Dicționar ortografic ortoepic și morfologic al limbii române ediția a II-a revăzută şi adăugită pub-2005

mâineseară

mấine-seáră adv.

Categorii
Dicționar ortografic ortoepic și morfologic al limbii române ediția a II-a revăzută şi adăugită pub-2005

mâinepoimâine

mấine-póimâine (curând) loc. adv.

Categorii
Dicționar ortografic ortoepic și morfologic al limbii române ediția a II-a revăzută şi adăugită pub-2005

mâinenoapte

mấine-noápte adv.