a dormi somnul cel lung

a dormi somnul cel lung / de veci / drepților expr. a fi mort.